Kontakt

Kontaktperson:
Anders Ahrebäck 0723-696900

Spellokal:
Marx-Engels huset
Fjärde Långgatan 8B
400 32 GÖTEBORG